شبکه‌ی آی‌فیلم یه تیکه از یه فیلمی رو پخش می‌کنه، پدر (ترک) زنگ زده به دخترش، دختر باهاش ترکی حرف می‌زنه، پدر می‌گه دخترم فارسی حرف بزن