و این در حالیست که فردا صبح همه پیگیر کارهایی خواهند بود که فکر می‌کنن تموم شده و من هنوز انجامشون ندادم. تا صبح هم باید اونا رو انجام بدم