ایشالا «خورشید به خورشید» بشه خونه‌ی خودمون رو بتکونیم. #توییت_تخصصی
ایشالاااا ‎· roshanak