آقا دست به دست این توییتو برسونید دست حسن فتحی بگید قلب من بیش‌تر از این طاقت هیجان دیدن شهرزاد رو نداره، مراعات کنه یکم
داغون کرد ‎- Florette
اعصاب ندارم :((‌ ‎- MaryaM
تو صوفتیوه بزرگ آقا تو تو ‎- roshanak
همه عین همیم :)) ‎- وحید معمولی