آقا دست به دست این توییتو برسونید دست حسن فتحی بگید قلب من بیش‌تر از این طاقت هیجان دیدن شهرزاد رو نداره، مراعات کنه یکم
داغون کرد ‎· Florette
اعصاب ندارم :((‌ ‎· MaryaM
تو صوفتیوه بزرگ آقا تو تو ‎· roshanak
همه عین همیم :)) ‎· وحید معمولی