امروز سال‌روز شهادت مهدی باکری، فرمانده لشکر ۳۱ عاشوراست.زندگی‌نامه‌شو بخونید،مخصوصن زمان فرماندهیش رو. مرد بود، مرد https://t.co/uxwrO4DHpU