مراسم جهازبرون خواهرخانوم انجام شد تا همین الانم دارن جهاز میچینن تو خونه عروس دوماد
مگه جهاز رو نمى چينند بعد مراسم ميگيرن؟ ‎· بــــــــــاران!
نه اینا مراسم آنچنانی نداشتن، دور هم بودیم کلن :)) ‎· وحید معمولی
اها :) به سلامتى مباركشون باشه انشاالله خوشبخت بشن ‎· بــــــــــاران!
مباركه ‎· Faa Faa
ممنون دوستان ‎· وحید معمولی