مراسم جهازبرون خواهرخانوم انجام شد تا همین الانم دارن جهاز میچینن تو خونه عروس دوماد
مگه جهاز رو نمى چينند بعد مراسم ميگيرن؟ ‎- بــــــــــاران!
نه اینا مراسم آنچنانی نداشتن، دور هم بودیم کلن :)) ‎- وحید معمولی
اها :) به سلامتى مباركشون باشه انشاالله خوشبخت بشن ‎- بــــــــــاران!
مباركه ‎- Faa Faa
ممنون دوستان ‎- وحید معمولی