مادرخانوم انگار به منبع لایزال پشم گوسفند وصله، تشک‌ها هم ارتفاع با تشک تخته. لحاف‌ها هم انقدر سنگینه که انگار فرش دستباف انداختی روت
:))))) ‎· روانشناس
لحاف سنگین ولی دوست می دارم...خستگی عادمو در می بره ‎· روانشناس
من نفسم بالا نمیاد :)) ‎· وحید معمولی