امروز هم زود تموم شه خواهشن. دیگه جواب تلفنا رو نمیدم و ارجاع میدم به همکار. استرس داره منو می‌خوره