الان که فکر می‌کنم می‌بینم همون عروسی‌های ۷ روز و ۷ شب قصه‌ها الانم برگزار میشه، یه روز حنابندون یه روز عروسی یه روز پاتختی و ...