توییتای بهنام رو از بالا تا پایین خوندم یه لحظه قلبم وایساد،فکر کردم زبونم لال اتفاقی براش افتاده. لعنت بهتون که آرامش مردم رو به هم می‌زنید