کینه که از هیشکی به دل ندارم، ولی تو آخرین ساعات سال ۹۴ از هرکی که ناراحتم، هر کی که پشت سرم حرف زده یا بهم تهمت زده رو می‌بخشم