ملت مرزهای تبریک گروهیِ عید رو درنوردیدن. طرف تو تلگرام کانال ساخته یه تبریک پیشاپیش توش نوشته و همه رو اینوایت کرده :))