هر سال تا تقویم و سررسید سال جدید می‌رسه، ملت می‌گن تعطیلی‌ها اکثرن جمعه‌س، تو دید و بازدیدهای عید هم این موضوع مطرح میشه