اول ۹۴ بی‌کار بودم رسمن، اما سال رو با امید شروع کردم، آخر ۹۴ به لطف خدا حتی جلوتر از اون نقطه‌ای بودم که تصور می‌کردم و همچنان امیدوار