خیام بنده خدا رو لابد اجل مهلت نداده وگرنه یه فکری به حال این باگ تقویم‌جلالی می‌کرد.الان ۱ فروردین ۱۳۹۵ئه ولی هنوز اعتدال بهاری فیلان نشده