عیدا صدا و سیما با ممنوع التصویری‌ها آشتی می‌کنه و بهشون تریبون میده غالبن