سروش صحت، حافظ رو یه طوری می‌خونه انگار داره سهراب سپهری می‌خونه