من دلم مامانم اینا رو می‌خواد. مشهدن. آنتن نداره گوشیشون :(