هیچ‌وقت نتونستم در مقابل این حجم از غیبت اقدام و عمل مناسب نشون بدم. سکوت بی‌چاره می‌کنه آدمو