زیباتر از تصویر یک خانواده با خنده‌ی روی لب هم داریم مگه؟ حال آدم خوب میشه اصلن