همسر یه پسر عمه‌ی ۱۳-۱۴ ساله داره، فوق العاده. به قدری مودب و مأخوذ به حیا و کاری و حرف گوش کنه که آدم حض می‌کنه. ماشالله