اصلن سالار عقیلی در مورد وطن که می‌خونه آدم دلش می‌خواد بره خط مقدم جبهه‌های نبرد حق علیه باطل به خاطر وطن بره زیر تانک