RT @VahidStar: سعدی توی بهشت غزلای خودشو با صدای شجر گوش‌ می‌ده های‌های گریه می‌کنه..