این نیمچه سرماخوردگی رو هم نداشتم زندگی خیلی لذت‌بخش‌تر بود