ترک‌ها هیچ‌جای ایران غریب نیستن :دی
یزد ‎· Ehsan Sh
اونجا هم بیاییم باز ترک پیدا میشه :دی ‎· وحید معمولی