ترک‌ها هیچ‌جای ایران غریب نیستن :دی
یزد ‎- Ehsan Sh
اونجا هم بیاییم باز ترک پیدا میشه :دی ‎- وحید معمولی