آقا توصیه‌ی من اینه قشم اومدید حتمن جت اسکی سوار شید وسط دریا چپ کنید. برای چند ساعت بساط خنده‌تون جور میشه :))