جت اسکی رو چپ کردم جفتمونم افتادیم تو آب، چند لحظه بعد به خودم اومدم سوار شدم دوباره، دیدم رقیه داره دست و پا می‌زنه، داد می‌زدم شنا کن :)))