رشیدپور چه اصراری داره تو آنونس‌ها و تیتراژهای برنامه‌ش از عکسا و فیلمای خودش استفاده بشه؟ خودشیفتگی هم حدی داره هم‌شهری