User avatar

چیکار کنم صدام باز شه؟ من از شنبه باید جواب تلفن بدم صدام در نمیاد.

Comment

مايعات داغ؟

 ‎· Afarin
Comment

نشاسته

 ‎· Assal
Comment

نشاسته معجزه میکنه

 ‎· alifkr
Comment

نشاسته رو با چی بخورم؟ چجوری بخورم؟

 ‎· وحید معمولی
Comment

یه قاشق نشاسته و یه قاشق شکر رو‌ تو یه لیوان اب سرد حل کن. بریز تو قابلمه بذار رو شعله متوسط و‌به محض قل زدن هی هم بزنه که ته نگیره. یکم که ژله ای شد خاموشش کن و بریز تو کاسه بخور

 ‎· Assal
Comment

تخم شربتی هم خوبه

 ‎· احسان
Comment

بارهنگ بگیرید از عطاری دم کنید. تنها چیزی که رو من تاثیر داشت

 ‎· Maryamss
Comment

ممنون عسل

 ‎· وحید معمولی
Comment

احسان تخم شربتی چند نوبت خوردم

 ‎· وحید معمولی
Comment

@maryamss-4: نشنیدم اسمشو. امروزم نمیدونم عطاری باز میتونم پیدا کنم یا نه. ممنون

 ‎· وحید معمولی
Comment

همون چهار تخم هم خوبه. آویشنم میگن خوبه

 ‎· Maryamss

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10