من دلم رو تو تو دریای جنوب جا گذاشتم. تو خلیج‌فارس. فوق‌العاده زیبا بود