User avatar

RT @hadinik: یوهان کرایف و ناصر حجازی جفتشون سیگاری بودن و در اثر سرطان ریه فوت کردن، این میتونه برای همه سیگاری‌ها تلنگر سختی باشه. سرطان مرگ بدی داره

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10