خواهشن تا سال ۲۰۱۸ تابلوهای راهنمای مسیرها رو بیشتر کنید. ما تبریزی‌ها یه طوری راهمون رو پیدا می‌کنیم، به فکر مهمونا باشید @TabrizMunicipal