امکان ایمیل زدن از یه آدرس ایمیل به خودش رو قشنگ برای این گذاشتن که از ایمیلت به عنوان کول دیسک استفاده کنی. کاری که من سال‌هاست انجام می‌دم