مودم خونه‌ی مامان اینا هم برفناست، باید مودم زاپاس خودمو بیارم این‌جا. حیف اینترنت خواهر رو یه ماه تمدید کردم الکی :دی