الان خنده‌م می‌گیره از فکر کردن به اون روزام ولی واقعن سخت گذشت