واقعن اگه آدم می‌‌دونست ده سال بعد کجاست و چیکار می‌کنه زندگی چقدر بی‌هیجان میشد.