یه طوری موز می‌خورم که انگار قراره چند روز دیگه قحطی موز بشه. برم چند تا کیوی بخورم آثار سوءش رو بشوره ببره :دی