اینستاگرم شده صحنه‌ی مبارزه‌ی دو گروه. یکی میگه نتیفیکیشن رو آن کنید تا عکسا رو ببینید، یکی میگه غلط کرده داره از سادگی تو سوء استفاده میکنه
مثل همیشه:)) ‎· ardvisoor
دسته دوم :)))))) ‎· Assal