این شبکه تهران چیه اچ‌دی و اس‌دی داره رو بدر؟ جدید افتتاح شده؟