از این‌که دیگه مجبور نیستم مدرسه و دانشگاه برم سجده شکر به جا میارم بعد از هر تعطیلی