خلاصه که ما این‌طوری این آیین رو زنده نگه داشتیم که شما الان جوجه به دست میرید سیزدهتون رو به در می‌کنید