هم‌وطن‌ها کل مغازه‌های مرغ‌فروشی رو خالی کردن برای امروز :))