ابد و یک روز رو تو سینما فرهنگیان اکران کردن بی‌سلیقه‌ها. داغون‌تر از اون سینما تو تبریز نیست. من حتی از جلوشم رد نمیشم.