همسر با سالوادور موافق نیست و تنها گزینه‌ی موجود بادیگارده. البته منم با سینما ۲۹ بهمن موافق نیستم ولی بهتر از تو خونه نشستنه