بادیگارد رو دیدیم. چقدر حیدر ذبیحی بادیگارد شبیه حاج کاظم آژانس شیشه‌ای بود