از ۵ ماه پیش که تو بیمارستان بروجرد کارمون رو شروع کردیم به خدا قسم حال حضرت موسی رو می‌فهمم
من کلی خندیدم از این ‎· Florette
ولی من حرص می‌خورم :دی ‎· وحید معمولی