از ۵ ماه پیش که تو بیمارستان بروجرد کارمون رو شروع کردیم به خدا قسم حال حضرت موسی رو می‌فهمم
من کلی خندیدم از این ‎- Florette
ولی من حرص می‌خورم :دی ‎- وحید معمولی