سگم الان. سه‌شنبه صبح باید بروجرد باشم به خاطر اینا