بارش باران خشکسالی برگرد.بارش مفاسد اقتصادی برگرد.بارش تحریم‌ها و قطع‌نامه‌ها برگرد.دوستان کفگیرشون به ته دیگ خورده https://t.co/UfWfySPmug