من همیشه این مسائل رو با راه حل برنامه‌نویسی حل می‌کنم نمی‌دونم در واقع هم همینطوره یا نه. تو این روش جواب ۹ میشه https://t.co/vJc4tpLKja