دوستان برنامه‌نویسی که می‌گن جواب ۱ میشه، معلومه یا مبانی برنامه‌سازی نخوندن یا یادشون رفته :دی